Netson, s.r.o.

Služby

Naše firma má znalosti, prostředky i kapacity pro vývoj aplikačního softwaru SkySon. Pro tento vývoj používáme databázové prostředí Caché. Díky tomu jsou výsledné aplikace velmi úsporné na potřeby výkonu HW, data obsadí málo diskového prostoru a celá aplikace pracuje velmi rychle i při současné práci mnoha uživatelů.

Postup návrhu softwaru pro firmu probíhá:

 • vytvořením zadávacího projektu
 • určením ceny a termínu
 • dále vytvoříme první verzi softwaru a instalujeme jej do testovacího prostředí
 • pomocí testování odběratelem a jeho připomínkami je vytvořena konečná verze    softwaru a jeho naplnění vzorovými daty a spuštění do zkušebního provozu
 • probíhá zaškolení správců a uživatelů a následná instalace do provozu a předání    softwaru odběrateli
 • dále je zde dlouhodobá záruka a technická podpora

  Zajišťujeme, aby se software vyvíjel podle potřeb zákazníka, podle změn legislativy nebo podle vnitřních změn firmy.

 • zajišťujeme zaškolení uživatelů směřující k efektivnější práci s naším softwarem
 • jsme schopni též reagovat na speciální požadavky zákazníků a upravit jim naše    produkty na zakázku přesně podle jejich představ
 • taktéž se snažíme naše zákazníky uspokojovat v novějších verzích našeho softwaru

  Vedle samozřejmé telefonické podpory a e-mailové poradny naše firma zavádí u každého zákazníka souběžně s implementací systému i dálkovou správu aplikačního systému Skyson-4 a databázového systému Caché, která umožňuje okamžitě reagovat na přání i připomínky uživatelů. Tato dálková správa přes internetové připojení vyžaduje jen minimální náklady ze strany uživatele. Ačkoli primárním zaměřením naší firmy je vývoj aplikačního software, disponuje i znalostmi z dalších oblastí informačních technologií, z nichž zmiňujeme správu sítě, již ocení ti naši zákazníci, kteří z nejrůznějších důvodů nezaměstnávají síťového administrátora.