Software SkySon-4:
 • Základní informace
 • Technologie SkySonu
  Moduly SkySonu-4:
 • Faktury přijaté
 • Pokladna
 • Vztahy k bance
 • Skladové     hospodářství
 • Opatřování -     objednávky     vystavené
 • Objednávky přijaté
 • Prodej, fakturace
 • Majetek
 • Mzdy a personalistika
 • Účetnictví

  Přídavné moduly SkySonu-4:
 • Doprava
 • Půjčovna
 • Pošta přijatá
 • Zakázky
 • TPV, řízení výroby
 • Statistické výkazy
 • Eshop
 • SkySon

  Software SkySon-4

 • Základní informace
     Aplikační software SkySon-4 využívá databázový systém Caché a je vytvořen ve dvou verzích: terminálové a grafické.
     Terminálová verze je určena pro práci s velkým množstvím dat na nepříliš výkonných počítačích sítě na kterých dosahuje pozoruhodných výkonů. Zachovává si všechny možnosti otevřeného systému, jako je využití objektově orientované databáze využitelné SQL, možnost výstupů na jakékoliv zařízení či souboru (txt, pdf, doc, fax..), možnost přímého odesílání dokladů Emailem či faxem, el.podpis a šifrovámí zejména ve vztahu na portál veřejné správy, vzdálený přístup přes internet. Zahrnuje všechny funkce SkySon-4.

     Grafická verze je určena zejména pro náročnější operátory, management firmy. Z hlediska funkcí je podmnožinou terminálové verze a je zaměřena především na agregované informace v grafickém provedení pro taktické a strategické rozhodování. Verze je ve vývoji a bude poskytnuta uživatelům terminálové verze.

     Systém Skyson-4 je otevřený tzn., že jej naše firma nejenom neustále modifikuje a optimalizuje v reakci na legislativní změny, technické vybavení a rozrůstající se možnosti databázového serveru Caché , ale také reagujeme na požadavky a přání uživatelů či přímo realizujeme zadání od našich zákazníků.
  ...nahoru
 • Technologie SkySonu
     Aplikační software Skyson-4 je založen a dále rozvíjen na bázi databázového systému Caché firmy Intersystems, který umožňuje hned trojí současný pohled a přístup k datům:
  • Vícerozměrný datový model , kdy data jsou fyzicky uložena v datových strukturách (tzv.globálech ) dřívějšího systému MUMPS. To umožňuje jednak pružný programátorský přístup, ale hlavně (což je z uživatelského hlediska velmi podstatné) aplikace přistupující k této databázi dosahují neobyčejné rychlosti při velkých objemech dat a překvapivě skromných požadavcích na hardwarové vybavení ( a tím i finanční prostředky ) koncového uživatele.
  • Prostředky SQL , které mimo jiné umožňují , že si uživatelé mohou importovat a zpracovávat vybraná data pomocí kancelářských aplikací typu Word nebo Excel. Aplikace i systém umožňují sestavené formuláře,přehledy a tabulky odesílat přímo elektronickou poštou i bez poštovního klienta.
  • Objektový přístup, skrze nějž lze na data nahlížet jako na třídy např. Java,COM,.NET či C++.
   ...nahoru

  Moduly SkySonu-4:

  Všechny moduly terminálové verze tvoří propojený celek. Základní rozdělení modulů SkySonu:
  - Moduly SkySonu - základní okruh modulů za celkovou cenu
  - Přídavné moduly SkySonu - volitelné moduly SkySonu
  • Faktury přijaté
   • záznam přijatých faktur, kterým se přiřazuje interní číslo
   • likvidace faktur přímo při pořízení nebo později po ověření střediskem
   • likvidační lístky faktur
   • likvidace příjemek s dopadem na přepočet skladové ceny
   • likvidace s adresací účtů na zakázky
   • areálové služby - automatické vytvoření přijaté faktury, její likvidace a vytvoření příjemky
   • přijetí a likvidace faktur v cizí měně
   • vedení salda dle firem, účtů, intervalů prodlení
   • evidence záloh
   • integrovaný výstup do účetnictví
   • předdefinované účtové sekvence
   • výstup do Ides
   • vyhledávací mechanizmy
   • návaznost na přijatou poštu (2.12)
  • Pokladna
   • libovolné množství pokladen s nastavenou měnou
   • pokladní kniha
   • přímé úhrady faktur přijatých i vydaných hotově, i částečné úhrady
   • likvidace příjemek pokladnou s dopadem na přepočet skladové ceny
   • evidence záloh
   • integrovaný výstup do účetnictví
   • předefinované účtové sekvence
   ...nahoru
  • Vztahy k bance
   • libovolné množství bankovních účtů v libovolných měnách
   • přímé pořízení úhrad dle bankovních výpisů
   • import úhrad z přímého bankovnictví, export příkazů k úhradě
   • avisa, kontrola výpočtu skont
   • náhradní a doplňkové úhrady
   • výpočet kursových rozdílů
   • integrovaný výstup do účetnictví
   • vytvoření příkazů k úhradě v papírové i elektronické formě
   • vyhledávací mechanizmy
   ...nahoru
  • Skladové hospodářství
   • libovolný počet skladů
   • záruční sklady pro potraviny
   • složené sklady pro stavebnictví
   • libovolný počet skladových položek
   • materiál, výrobky, zboží
   • klouzavé skladové ceny
   • příjem, výdej, přeskladnění a přepoložkování
   • výdej fakturací
   • vztahy příjmu a objednávek vystavených
   • skladní karta, karta historická
   • pojistné zásoby
   • vztahy na dodavatele, odběratele, TPV apod..
   • bezpohybové zásoby, analýza zásob (metoda ABC)
   • žebříčky položek podle různých hledisek
   • inventury
   • pultový prodej, účtenky, import účtenek čerpací stanice
   • integrované výstupy do účetnictví
   • čárové kódy
   • vazby na kódová označení skladových položek u dodavatelů a odběratelů
   ...nahoru
  • Opatřování - objednávky vystavené
   • řízení opatřování pro obchod i výrobu
   • vystavení objednávky a její údržba přijetím na sklad
   • bilanční rovnice skladové položky
   • potřeby obchodu, výroby
   • vyhledávací mechanizmy
   • poptávky
   • přímé nahlížení na ceníky dodavatelů
   ...nahoru
  • Objednávky přijaté
   • záznam přijatých objednávek i v cizí měně
   • sestavení objednávek do kamionů, týdnů
   • automatická fakturace objednávek
   • promítnutí objednávek do plánování výroby
   • vztahy objednávek atypů na TPV
   • příjem a záznam reklamací
   • statistika objednávek, reklamací
   • rezervace skladových položek objednávkami
   • potvrzení objednávek (papír,Email,fax)
   ...nahoru
  • Prodej, fakturace
   • rostý prodej fakturací
   • fakturace v libovolné měně
   • cizojazyčné faktury, dodací listy
   • ve fakturách možnost kódů zákazníka, záruční doba, volného textu
   • výstupní doklady formátu EDITEL
   • sestavení kamionů (dodávek), rozvozní plány, aviza dodávek
   • označování dodávek výrobními a zákaznickými štítky
   • automatická fakturace z objednávek, dopravy, půjčovny, opakovaných fakturací
   • přímý odpis ze skladů
   • areálové služby, překup (více firem, multilicence)
   • statistika prodeje
   • kursové rozdíly
   • integrovaný výstup do účetnictví
   • výstup do Ides
   • souhrnné faktury, dodací listy
   • JCD, CMR
   • evidence záloh
   • systém slev
   • karty zákazníků
   • saldo na firmy, účty, dny prodlení…
   ...nahoru
  • Majetek
   • evidence
   • změna vstupní ceny
   • přeřazení na jiné středisko
   • vyřazení
   • i jen operativní evidence
   • výpočet odpisů účetních a daňových
   • umístění majetku podle prostoru a zaměstnanců
   • vyhledávací mechanizmy
   • integrované vstupy do účetnictví
   ...nahoru
  • Mzdy a personalistika
   • evidence zaměstnanců i opakovaných pracovních poměrů
   • evidence školení a přezkušování znalostí
   • pořízení mezd dle nadefinovaných prvků
   • výpočet mezd, daní, sociálního a zdravotního pojištění
   • záznam a výpočet nemocenských dávek
   • sjednané platby
   • vyhotovení dokladů pro pojišťovny
   • vyhotovení příkazů k úhradě složek mezd, papírová i elektronická forma
   • pořízení mezd středisek mistry
   • pořízení úkolových mezd
   • pořízení mezd na zakázky
   • vyhledávací mechanizmy
   • integrovaný výstup do účetnictví
   • možnost salda na zaměstnance
   • elektronické předávání evidenčních listů důchodového pojištění
   ...nahoru
  • Účetnictví
   • integrované vstupy z jiných modulů
    • skladové hospodářství
    • přijaté faktury
    • vydané faktury
    • pokladna
    • banky
    • majetek
    • vnitropřevody
    • nedokončená výroba
    • mzdy
   • vnitřní účetní doklady
   • měsíční účetní závěrky
   • roční účetní závěrka, zavírání, otvírání knih
   • střediskové závěrky
   • opakovatelnost závěrek
   • automatická měsíční závěrka
   • vyhledávací mechanizmy
   • tvorba dokumentů výsledovka, rozvaha, předvaha, hlavní kniha atd..
   • cashflow ve vývoji
   • uživatelem předdefinované rozborové formuláře
   • multikriteriální hodnocení firmy
   ...nahoru

  Přídavné moduly SkySonu-4:

  • Doprava
   • pořízení puťovek
   • evidence vozidel, agregátů, nádrží
   • automatická fakturace dopravy
   • vytváření vnitropřevodů dopravních výkonů
   • kniha jízd
   • přehled výkonů
   ...nahoru
  • Půjčovna
   • evidence půjčovaného majetku střediskem půjčovny
   • výpočet půjčovného pro střediska i externí zákazníky
   • automatická fakturace půjčovného
   • vytváření vnitropřevodů půjčovného
   • vyhledávací mechanizmy
   ...nahoru
  • Pošta přijatá
   • evidence přijaté pošty
   • pohyby písemnosti ve firmě, archivace
   • kontrola přijetí faktur účtárnou
   • vyhledávací mechanizmy (firmy, zaměstnanci …)
   ...nahoru
  • Zakázky
   • evidence zakázek
   • každý účetní pohyb lze směrovat na zakázku
   • rozpočty zakázek
   • přehledy nákladů, výnosů a událostí na zakázky střediska, období…
   • nedokončená výroba na zakázky
   ...nahoru
  • TPV, řízení výroby
   • specifická oblast závisející na podmínkách uživatele, zpracováno pro nábytkářskou výrobu, ekonomické řízení stavební výroby
   ...nahoru
  • Statistické výkazy
   • V součastnosti ve vývoji.
   ...nahoru